ET | EN

ÕIGUSABI VÄÄRTEOASJAS

Õigusabi seisneb füüsilise või juriidiilie isiku esindaja nõustamises ja aitamises vastavate menetlusdokumentide koostamises väärteoasja raames. Ennekõike koostame vastulauset kohtuvälisele menetlejale ja kaebust kohtule riikliku pädevusega asutuste poolt tehtud Teie meelest ebaõiglase lahendi/otsuse või muu menetlustoimingu kohta. Me saame Teid aidata sest  kasutame oma töös kõik asjasse puutuvaid kehtivaid seadusi, määrusi ja juhendeid.

EKSPERDIARVAMUS

Näiteks käekirja ekspertiisi tulemusi, saate kasutada isiklikuks otstarveks kui ka lisamiseks riikliku pädevusega asutuse menetluses olevale kohtuasjale.

TÕLKETEENUS LÄTI – VENE - EESTI KEELTES

Osutame kirjaliku või järeltõlget. Lihtsalt tekstist arusaamise vajaduse puhul - tõlge kohene. Vormistame, toimetame ja küljendame.